ORGANiSK PSYKOTERAPi

ORGANiSK PSYKOTERAPi

tlf. 41 63 02 84

email. cb@corre-inspirre.dk

by CETRiNE BOES

praxis siden 1999

COACH, PARTERAPEUT & PSYKOTERAPEUT mpf CETRiNE BOES

Organisk Psykoterapi Odense

Organisk Psykoterapi Fyn

Kropsterapi Odense

Kropsterapi Fyn

Kroppsykoterapi Odense

Kroppsykoterapi Fyn

Gestaltterapi Odense

Gestaltterapi Fyn

Holdingterapi Odense

Holdingterapi Fyn

Terapeutisk Massage Odense

Terapeutisk Massage Fyn

 

Copyright © All Rights Reserved Psykoterapeutisk Praxis CORRE-iNSPiRRE | v. Coach, Parterapeut & Psykoterapeut MPF Chetrine Boes | Christiansgade 107, 5000 Odense C - Fyn | Tlf. Mobil: 41 63 02 84 | cb@CORRE-iNSPiRRE.dk

O R G A N i S K P S Y K O T E R A P i

Psykoterapeutisk Praxis CORRE-iNSPiRRE ©

ORGANiSK PSYKOTERAPi

ORGANISK PSYKOTERAPI er udviklet på

DANSK INSTITUT FOR ORGANISK PSYKOTERAPI

Organisk Psykoterapi er en terapiform, der tager

udgangspunkt i et eksistentialistisk og humanistisk

menneskesyn. Det teoretiske udgangspunkt er

blandt andet kropterapi, gestaltterapi og eksistentiel

psykoterapi.

Organisk Psykoterapi, er ikke navnet på én bestemt

teori, men nærmere en samlet betegnelse for det at

få krop og psyke til at spille sammen på fordybende

og autentisk vis - uden at diagnosticere.

Indenfor kropsorienteret psykoterapi er tanken, at til

enhver følelsesmæssig blokering eller konflikt - og

dertilhørende forsvar - er der en parallel i kroppen.

At kroppen husker, det vi ikke husker bevidst.

At inddrage kropslige reaktioner og oplevelser i

terapien er derfor meget givende. Via kroppen har

vi mulighed for, på en enkel dyb måde, at komme i

kontakt med vores ubevidste mønstre.

Mønstre, som ellers nogen gange kan styrre vores

reaktioner og handlinger på uhensigtsmæssige

måder.

Ved at arbejde med at bringe de kropslige oplevelser,

fornemmelser og reaktioner med ind i terapien, får

du hjælp til at få en dyb og autentisk kontakt med

dig selv.

Organisk Psykoterapi er en nænsom og kontaktfuld

terapiform, som tager afsæt i at en af de mest

udbredte sjælelige lidelser i dag er at føle sig

fremmedgjort overfor sin egen identitet.

Dette inkluderer spørgsmål som: 'Hvem er jeg?',

'Hvad vil jeg?', 'Hvordan skal jeg forholde mig til

den situation jeg er i?', eller oplevelser af eksempelvis

tomhed, meningsløshed, rastløshed, nedtrykthed

angst eller andre former for lidelse.

- Tabet af forbindelsen til at have en levende kerne,

der er forankret i kroppens dyb, gør det svært at

finde svar og mening.

Oplevelser af indre tomhed, ulyst til livet, nedtrykthed,

meningsløshed og fravær af ægte glæde kan være

fremmedgjorthedens måde at ytre sig på.

Og selvom mennesker kan virke stærke og

selvkørende i kraft af deres viden og ydre tilpasning,

er der ofte sårbarhed og afsavn lige under

overfladen. Dette bunder i tab af selvfølelse fra sår i

nære og sociale relationer.

Vi kan psykisk glemme og fortrænge mange af de

ting vi har oplevet i vores liv, men kroppen husker

det hele. Man kan på en måde se det sådan, at vi

bærer vores livshistorie med os hvor vi end går hen,

og ind i andre relationer, i mødet med andre

mennesker.

For at befinde os godt, også som voksne, er vi

afhængige af andre menneskers kontaktfulde

nærvær og fintfølende samvær.

Organisk Psykoterapi betragter krop og psyke som

en helhed.

Organisk Psykoterapi beskæftiger sig med de

menneskelige samspils mange lag og komplicerede,

næsten umærkelige nuancer.

Organisk Psykoterapi henter stor styrke i at have

fokus på de healende kræfter, der er i et kontaktfuldt

nærvær mellem mennesker.

Terapien tager udgangspunkt i den enkeltes aktuelle

situation, under hensyntagen til individuelle ressourcer

og behov og med respekt for den enkeltes tempo

og grænser.

Organisk psykoterapi er nænsom og alsidig og der

arbejdes med både kropslige og psykologiske

metoder, ud fra overbevisningen om, at nærvær og

kontakt er af den mest vitale betydning for at vi kan

finde vores egen inderste sandhed og følelse af

identitet.

Ud fra erkendelse af at alle mennesker rummer

stærke selvhealende og selvregulerende kræfter,

søger Organisk Psykoterapi gennem bevidstgørende

kontakt til kroppens egen viden, nænsomt at arbejde

med at opløse, vende og 'gå bag om' begrænsende

tanker og kropslige barrierer eller forsvar, samt åbne

for og integrere dybereliggende følelser og behov,

for herved at fremme en organisk, det vil sige en

levende, dynamisk og balanceret forbindelse mellem

psykiske, følelsesmæssige, kropslige, relationelle og

spirituelle lag.

Endvidere arbejdes med bevidstgørelse af forbindelsen

mellem den indre virkelighed og de ydre realiteter, og

med balancen mellem behovet for individualitet og

behovet for at høre til et fællesskab.

Når vi arbejder med krop og psyke, som en helhed, vil

vi opleve at få frigjort den energi, som er bundet i at

have det dårligt. Nogle af de oplevelser, vi har været

ude for i livet, bliver gjort færdig.

Denne proces vil udfolde sig og bringe i retning af

øget fysisk og psykisk sundhed og forandring i måden

at være i verden på.

Herved skabes mulighed for at hver enkelts liv henter

sin næring i et rigt følelsesliv - med plads til sjælens

visdom og fine impuls - og med evnen til at handle i

overensstemmelse hermed.

Formålet er det enkelte menneskes evne til at være

sig selv, levende, intuitivt og nærværende i kontakten

med omgivelserne.

 

 

 

 

Du kan BESTiLLE TiD her